bio_growing_2.jpg

NCK Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin

posiluje

mezioborovou spolupráci, transferové mechanismy a aplikaci výsledků VaV do praxe

podporuje

spolupráci výzkumu a šlechtění pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti

je zaměřeno

na genotypování, fenotypování a šlechtění klíčových plodin

Zaměření

Výstupy dílčích projektů jsou směřovány pro šlechtitele, pěstitele, zpracovatele a konzumenty, tedy konečné spotřebitele potravin a odběratele krmiv pro hospodářská zvířata. Řešení projektu probíhá formou dílčích projektů zaměřených na genotypování, fenotypizaci a šlechtění klíčových plodin pro jejich adaptaci na klimatické změny a podporu dlouhodobě udržitelné zemědělské produkce a podporu bioekonomiky. Partneři řeší těchto šest dílčích projektů:

Členové centra

O projektu

Národní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR a je realizován od 1.1.2019–31.12.2022.

Leták Bio NCK (pdf

Ke stažení

Provozovatel

Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko
IČO 26296080
Zahradní 400/1, 66441 Troubsko
www.vupt.cz

E-mail: marie@quentinn.eu
www.quentinn.eu

Kontakty

V případě Vašeho zájmu Vám rádi pošleme více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Hlavní řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - nedelnik@vupt.cz
Manažerka NCK: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. - marie@quentinn.eu

Za podpory

logo TAČRNárodní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR.