Koordinátor dílčího projektu:

 

RNDr. Jiří Ptáček, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

 

 

 

Zapojená pracoviště:

 

Partneři, ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i., Vesa Velhartice, a. s.

 

 

 

Účelem projektu je získání vysoce kvalitních genotypových dat genových zdrojů bramboru a jejich aplikace v procesu šlechtění na vybrané vlastnosti a rezistence k prioritním biotickým ev. i abiotickým činitelům.

 

 

 

Cíle dílčího projektu:

 

1)      vytvořit sady markerů pro analýzu vybraných vlastností

 

2)      sady přístupů, které budou genotypovány v klíčových genech a výsledném genotypu

 

 

 

O projektu

Národní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR a je realizován od 1.1.2019–31.12.2022.

Leták Bio NCK (pdf

Ke stažení

Provozovatel

Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko
IČO 26296080
Zahradní 400/1, 66441 Troubsko
www.vupt.cz

E-mail: marie@quentinn.eu
www.quentinn.eu

Kontakty

V případě Vašeho zájmu Vám rádi pošleme více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Hlavní řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - nedelnik@vupt.cz
Manažerka NCK: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. - marie@quentinn.eu

Za podpory

logo TAČRNárodní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR.