Koordinátor dílčího projektu:
RNDr. Miroslav Griga, CSc., Agrirec Plant Research, s.r.o.

Zapojená pracoviště:
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i., Zemědělský výzkum Troubsko, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., SEMO a.s.

Účelem projektu je posunutí šlechtění polního a dřeňového hrachu v ČR na kvalitativně vyšší úroveň srovnatelnou s vyspělými zeměmi, představujícími ve šlechtění a pěstování hrachu světovou špičku (zejména Francie, Německo, UK, Kanada) pro zvýšení konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti zemědělské produkce.

Cíle dílčího projektu:

  1. genotypově i fenotypově podrobně charakterizované soubory polního a dřeňového hrachu,
  2. získat moderní sadu nástrojů ve formě sady molekulárních markerů asociovaných s vybranými znaky,
  3. vytvořit predikční model kvantitativně založených znaků využitelný pro genomickou selekci

O projektu

Národní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR a je realizován od 1.1.2019–31.12.2022.

Leták Bio NCK (pdf

Ke stažení

Provozovatel

Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. Troubsko
IČO 26296080
Zahradní 400/1, 66441 Troubsko
www.vupt.cz

E-mail: marie@quentinn.eu
www.quentinn.eu

Kontakty

V případě Vašeho zájmu Vám rádi pošleme více informací, neváhejte se na nás obrátit.

Hlavní řešitel: RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - nedelnik@vupt.cz
Manažerka NCK: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. - marie@quentinn.eu

Za podpory

logo TAČRNárodní Centrum Kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin TN01000062 bylo podpořeno v rámci první výzvy programu Národní centra kompetence Technologické agentury ČR.